Ostureeglid

REEGLID

Veebipoes fitsport.lt kaupade ostmise ja müümise reeglid

1. Mõisted

1.1. Müüja - UAB "Aivaro sportas" UAB "Aivaro sportas", Leedu Vabariigi Kaunase filiaalis registreeritud juriidiline isik VĮ "Registrų centras", käibemaksukohustuslase kood LT100009207214, registreerimisaadress Aitvarų tn 14, Gindulių k., LT-91276 Klaipėdos r.

1.2. Fitsport.lt - elektrooniline pood, mis asub aadressil www.fitsport.lt.

1.3. Ostja - 1) teovõimeline füüsiline isik ehk täisealine isik, kelle teovõime ei ole kohtumäärusega piiratud; 2) neljateistkümne- kuni kaheksateistaastane alaealine, kellel on vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeerunud; 3) juriidiline isik; 4) kõigi eelnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.

1.4. Isikuandmed – Ostja nimi, tarneaadress, telefoninumber, e-posti aadress.

1.5. Reeglid – need on e-poes www.fitsport.lt kaupade ostmise ja müümise reeglid. 1.6. Konto – ostja registreerimise tulemus fitsport.lt veebilehel, mis salvestab ostja isikuandmed ja tellimuste ajaloo.

2. Üldsätted

2.1. Pärast Ostja poolt Reeglitega kinnitamist (peale Reeglitega tutvumist ja linnukese märkimist märkuse "Olen tutvunud ja nõustun Ostureeglitega" juures) on tegemist poolte jaoks siduva juriidilise dokumendiga, milles on sätestatud õigused ja Ostja ja Müüja kohustused, kauba ostmise ja eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud kaupade ostu-müügiga seotud tingimused fitsport.lt elektroonikapoes.

2.2. Müüjal on õigus Reegleid igal ajal muuta, täiendada või täiendada. Reeglite uus redaktsioon jõustub pärast selle avaldamist veebilehel www.fitsport.lt. Elektroonilises poes fitsport.lt on õigus osta ainult Ostjatel, nagu on määratletud Reeglite punktis 1.3. Reeglite kinnitamisega kinnitab ostja, et tal on õigus osta kaupu elektroonikapoest fitsport.lt.

3. Isikuandmete kaitse

3.1. Nõustun, et fitsport.lt töötleb minu nime, perekonnanime, e-posti ja telefoninumbrit tulemusanalüüsi ja otseturunduse eesmärgil.

3.2. Ostjal on järgmised õigused:

3.2.1. oma Isikuandmete töötlemisest teada saamiseks (informeeritud);

3.2.2. tutvuda oma Isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;

3.2.3. nõuda oma Isikuandmete parandamist, hävitamist või Isikuandmete töötlemise toimingute peatamist, kui andmeid töödeldakse rikkudes isikuandmete õiguskaitse seaduse ja teiste seaduste sätteid, välja arvatud Eeskirjas sätestatud juhtudel.

3.3. Ostja nõustub eelnevalt, et Müüjal on õigus hoida oma andmeid serveris tähtajatult, kui Ostja esitatud andmeid (i) kasutati ebaseadusliku teo toimepanemisel või (ii) kahtlustati identiteedivargust või on toime pandud muu rikkumine, mille tulemusena asuti või uurib vastavaid õiguskaitseorganeid institutsioone, (iii) kui Müüja on saanud vastava Ostjaga seotud kaebusi või kui Müüja on märganud toime pandud Reeglite rikkumisi asjaomane ostja või (iv) kui isikuandmete säilitamiseks on muid seaduslikke eesmärke.

3.4. Vastavalt eeskirja punktidele 10.2.2 ja 10.3.3 esitatakse Ostja isikut tõendav dokument Müüjale, AB Lietuvos paštas, UAB Baltic Post töötajale, UAB Venipak Lietuva töötaja või mõne muu kullerteenuse töötajale tutvumiseks ja Ostja andmetega tutvumiseks. kasutatakse ainult õigeks tuvastamiseks.

3.5. Ostjale täisväärtuslike fitsport.lt e-poe teenuste pakkumiseks salvestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) informatsiooni – küpsised. Müüja kasutab salvestatud teavet Ostja tuvastamiseks veebipoe fitsport.lt varasema külastajana, Ostja ostukorvi tehtud ostude kohta teabe salvestamiseks ning fitsport.lt elektroonilise kaupluse külastatavuse statistika kogumiseks. Ostjal on võimalus üle vaadata, millist teavet (küpsiseid) Müüja salvestab ja saab kustutada osa või kõik salvestatud küpsised. Samuti on ostjal õigus mitte anda nõusolekut teabe (küpsiste) salvestamiseks ja kasutamiseks oma arvutis (seadmes), kuid sel juhul ei pruugi teatud fitsport.lt veebipoe funktsioonid olla talle kättesaadavad. Reeglite kinnitamisega nõustub ostja teabe salvestamisega tema arvutisse (seadmesse). Selle nõusoleku saab Ostja igal ajal tagasi võtta, muutes oma Interneti-brauseri seadeid.

3.6. Kõik Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või juhised peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult, edastades selle otse Müüjale aadressil Taikos pr. 27, Kaunas või saates sellise päringu või juhise, saates sellise päringu või juhise posti või e-posti teel aadressile info@fitsport.lt alates Tingimustest 3.1. punktis märgitud oma e-posti aadressi Müüja annab Ostjalt sellise taotluse või juhise saamisel Ostjale kirjaliku vastuse hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul ning teeb taotluses märgitud toimingud või keeldub nende tegemisest.

4. Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhete tekkimise hetk

4.1. Ostja saab kaupa tellida elektroonikapoes fitsport.lt registreerudes veebilehel www.fitsport.lt (sisestades oma registreerimisnime ja parooli) või ostes külalisena (st ilma oma kontot loomata).

4.2. Ostja peab kauba tellimisel täpsustama Müüja poolt antud vastavates infoväljades oma kaubatellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud isikuandmed: ees-, perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Ostja nõustub saatma enda poolt märgitud e-posti aadressile ja telefoninumbrile infosõnumeid, mis on vajalikud kaubatellimuse täitmiseks. Samuti nõustub Ostja, et Ostja Isikuandmed või osa neist edastatakse Müüja partneritele tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks ja/või tellitud teenuste nõuetekohaseks osutamiseks.

4.3. Alates hetkest, mil Ostja peale ostetava(te) kauba(de) valimist ja ostukorvi loomist vajutab lingile „Kinnita tellimus“, loetakse, et Müüja ja Ostja vahel on tekkinud ostu-müügiõigussuhe. 4.4 Ostja iga tellimus salvestatakse e-poe fitsport.lt andmebaasi.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta kaupu ja tellida teenuseid e-poest fitsport.lt käesolevate reeglitega kehtestatud korras. Peale teenuste tellimist võidakse ostjale kohaldada Müüja partnerite poolt pakutavaid teenusetingimusi.

5.2. Ostjal on õigus tellimusest keelduda käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

5.3. Ostjal on õigus ostetud kaup tagastada Reeglitega kehtestatud korras.

5.4. Ostjal on muud käesolevates reeglites sätestatud õigused.

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja, kasutades veebipoodi fitsport.lt, kohustub täitma käesolevaid Reegleid, muid veebipoes selgelt märgitud tingimusi ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.

6.2. Pärast veebilehel www.fitsport.lt registreerumist kohustub Ostja tagama, et esitatud teave ja Isikuandmed ei ole eksitavad ega ebaõiged.

6.3. Kui registreeritud Ostja registreerimisvormis esitatud Isikuandmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama.

6.4. Ostja kohustub kaitsma oma Konto sisselogimisandmeid, mitte edastama neid kolmandatele isikutele ning mitte võimaldama kolmandatel isikutel Ostja sisselogimisandmeid teada saada. Ostja mõistab, et vastutab otseselt kahjude eest, mis on põhjustatud Ostja Konto loata kasutamisest, kui Ostja ei kaitsnud oma sisselogimisandmeid ning need said teatavaks ja/või kolmandatele isikutele kättesaadavaks.

6.5. Kui Ostja sisselogimisandmed saavad kolmandatele isikutele teatavaks, peab Ostja sellest Müüjat koheselt teavitama ühe tööpäeva jooksul.

6.6. Kui Ostja kontole sisselogimisandmed said kolmandatele isikutele teatavaks, kustutab Müüja sellise konto ja annab Ostjale õiguse luua uus Konto.

6.7. Ostja peab tasuma tellitud kauba eest ja selle vastu võtma käesolevate reeglitega kehtestatud korras.

7. Müüja õigused

7.1. Müüjal on õigus muuta või peatada veebilehe www.fitsport.lt funktsioone, elementide paigutust veebilehel, peatada teatud veebilehe funktsioonide toimimine.

7.2. Müüjal on õigus peatada või lõpetada veebipoe fitsport.lt tegevus.

7.3. Müüjal on õigus muuta e-poes fitsport.lt osutatavate teenuste ulatust või viisi, peatada või lõpetada teenuste või nende osa pakkumine, nõuda teenuste või teenuste osa eest tasu.

7.4. Müüjal on õigus omal äranägemisel määrata ja muuta kaubakorvi miinimumsuurust ehk minimaalset summat, mille saavutamisel Ostja tellimus täidetakse. Selle summa suurus on näha ostukorvi vaadates.

7.5. Kui Ostja püüab kahjustada veebilehte www. fitsport.lt töö stabiilsust ja turvalisust või ei täida oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma eelneva hoiatuseta piirata või peatada Ostja võimalus kasutada veebilehte www.fitsport.lt või erandjuhtudel tühistada Ostja Konto. .

7.6. Müüjal on õigus Ostja tellimus etteteatamata tühistada, kui Ostja, olles valinud Reeglite punktis 9.2.1 sätestatud makseviisi, ei tasu kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

7.7. Kui Ostja valib Reeglite punktis 9.2.2 sätestatud makseviisi - sularahas kauba üleandmise hetkel, on Müüjal tellimuses toodud andmete osas ebaselguse korral õigus ühendust võtta Ostja tellimuses märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril. Sellisel juhul hakkab kauba kohaletoimetamise tähtaega lugema Ostjaga kontakteerumise päevast. Müüjal on õigus Ostja tellimus etteteatamata tühistada, kui Müüja ei saa Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale tellimuse vormistamist.

8. Müüja kohustused

8.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada e-poe fitsport.lt pakutavaid teenuseid käesolevates Reeglites ja veebipoes sätestatud tingimustel.

8.2. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvale isikuandmetele, st töötlema Ostja Isikuandmeid ainult vastavalt Reeglite 3. peatükile ja Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.

8.3. Teavita Ostjat Reeglite punktides 7.1 - 7.4 nimetatud muudatustest.

8.4. Müüja kohustub Tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile Reeglite 10. peatükis toodud tingimustel.

8.5. Müüja kohustub Ostja poolt tagastatud kauba vastu võtma Reeglite 12. peatükis toodud tingimustel.

8.6. Kui Müüjal ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, kohustub ta pakkuma Ostjale võimaluste piires analoogset või sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogse või sarnasena pakutud toodet vastu võtmast, kohustub Müüja ettemaksu sooritamise korral Ostjale tasutud raha tagastama 10 (kümne) tööpäeva jooksul ning igal juhul tellimuse tühistama.

9. Toodete hinnad, tasumise kord ja tähtajad

9.1. Kaupade hinnad fitsport.lt elektroonikapoes ja vormistatud tellimuses on märgitud eurodes, sisaldades sel hetkel kehtivat käibemaksu summat vastavalt seadusandlusele.

9.2. Ostja saab tellitud kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:

9.2.1. elektroonilise panganduse kasutamine;

9.2.2. sularahas kauba üleandmise/tulemise hetkel. See teenus on saadaval ainult juhul, kui on valitud kohaletoimetamine kulleriga koju või töökohta. Teenustasu on 0,95 eurot.

9.3. Kui Müüja saab kauba eest tasu või kui tellimus on vormistatud (kui Ostja on valinud Reeglite punktis 9.2.2 toodud makseviisi), alustatakse kaubapakki vormistamist ja kauba tarnetähtaja arvestamist. .

10. Kauba kohaletoimetamine

10.1. Kauba tellimisel saab Ostja valida ühe kauba kohaletoimetamise viisidest, mis on toodud Reeglite punktides 10.2 - 10.4. Kauba kohaletoimetamise tingimused ja hinnad on saadaval aadressil http://fitsport.lt/prekiu-apmokejimas-ir-pristatymas. Nupu "Kinnita tellimus" vajutamine tähendab, et ostja on tutvunud tarnetingimuste ja -tariifidega ning nõustub nendega

10.2. Kui Ostja valib tellimuse esitamisel koju või töökohale kohaletoimetamise teenuse:

10.2.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse tarnekoha.

10.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel on vajalik esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue mudeli juhiluba). Kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ning kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.

10.2.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

10.3. Kui Ostja valib tellimuse vormistamisel kauba kättetoimetamise posti teel:

10.3.1. Müüja saadab kauba tähitud postiga.

10.3.2. Müüja saadab Ostjale tähitud kirja numbri tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile.

10.3.3. Kaubale postkontorisse järele tulles peab ostja esitama postkontori töötajale kehtiva isikut tõendava dokumendi (isikutunnistus, pass või uue mudeli juhiluba).

10.4. Kui Ostja valib tellimuse vormistamisel Kauba toimetamise LP Expressi terminali:

10.4.1. Kauba terminali jõudmisest teavitatakse Ostjat lühisõnumiga telefoninumbrile, mis oli tellimuse vormistamisel.

10.4.2. Alla 30 kg kaaluva kauba saab kätte LP Expressi terminalides. Üle 30 kg raskemat kaupa postiautomaati ei toimetata.

10.4.3. Saadetis tuleb LP Expressi terminalist järgi tulla 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul peale toote kohaletoimetamise kohta info saamist.

10.5. Müüja saadab kauba ostjale 1-2 päeva jooksul peale makse laekumist. See tähtaeg on esialgne ega kehti juhtudel, kui Müüjal ei ole nõutavat kaupa laos ning Ostjat teavitatakse tema poolt tellitud kauba puudusest. Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ning tarnetingimused ja muud tingimused kooskõlastama.

10.6. Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei ole Ostjale üle antud või see tarnitakse hiljaks kolmandate isikute süül või asjaolude tõttu, mis ei ole kontrolli all. ostja kohta.

10.7. Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja kauba(de) seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast ostja poolt saadetise üleandmis-vastuvõtmisdokumendi allkirjastamist loetakse, et saadetis on üle antud sobivas seisukorras, tootel ei ole kahjustusi, mille päritolu ei saa seostada tehase defektiga ning pakendil ei esine lahknevusi. toote(te) kohta (nagu saab kindlaks teha kauba välise kontrolli käigus). Olles märganud, et üleantava saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), toode(d) on kahjustatud ja/või toode(d) ei ole korralikult kokku pandud, peab Ostja selle märkima saadetise ülekandes. - vastuvõtudokument ja müüja või tema esindaja juuresolekul vormistada saadetise ja/või toote(de) rikkumise/mittevastavuse akti vabas vormis. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, vabaneb Müüja vastutusest kaubale tekitatud kahju eest, kui kahju tekkimise aluseks ei ole tehaseviga ja kauba koostise mittevastavusest ning kui need ebakõlad. saab kindlaks teha kauba välise kontrolli käigus.

10.8. Kui Ostja ei tule Reeglite punktidest 10.2 - 10.4 tulenevalt kaubale kindlaksmääratud aja jooksul järgi või ei toimeta seda Ostjale üle ning Ostja on kauba eest tasunud, võtavad esindajad Ostjaga ühendust muu aja ning /või kauba kohaletoimetamise viis. Kui Ostja siiski kaubale järele ei tule või ei suuda seda kohale toimetada, tagastatakse see kaup Müüjale, tellimus tühistatakse ning kauba eest tasutud raha tagastatakse Ostjale.

10.9. Kui Ostja Reeglite punktidest 10.2 - 10.4 tulenevalt ei tule kaubale kindlaksmääratud aja jooksul järgi või ei toimeta seda Ostjale ning Ostja ei ole kauba eest tasunud, tagastatakse see kaup Müüjale, ja tellimus tühistatakse.

11. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

11.1. Iga fitsport.lt müüdava toote omadused on märgitud iga toote juurde lisatud tootekirjelduses.

11.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba suurus, kuju, värvus või muud parameetrid ei pruugi kasutatava kuvari omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, värvile või muudele parameetritele. Ostja poolt või muudel tehnilistel põhjustel. Ostjal on soovitatav tutvuda tootekirjeldusega.

11.3. Müüja annab erinevatele kaubaliikidele teatud aja jooksul kehtiva eseme kvaliteedi garantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud selliste kaupade kirjeldustes.

11.4. Müüja poolt antud kvaliteedigarantii ei piira ega piira tarbija õigusi, mis on neile õigusaktidega kehtestatud pärast ebasobiva kvaliteediga toote või teenuse ostmist.

11.5. Juhtudel, kui õigusaktide alusel on konkreetsele kaubale määratud kindel aegumiskuupäev, kohustub Müüja selle kauba Ostjale müüma selliselt, et tal oleks reaalne võimalus seda kaupa kasutada kuni kauba ostmise lõpuni. aegumiskuupäev.

12. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine

12.1. www.fitsport.lt veebipoest ostetud kauba tagastamiseks pead teadma:

12.1.1. Ostja saab ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul ilma täpsustatud põhjuseta, olenemata sellest, kuidas see osteti: füüsilises kaupluses või veebipoes või telefoni teel, kehtivad teie suhtes endiselt samad reeglid, tagastamine toimub vastavalt ( ainult veebist ostes) Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku 6.228 (10 )

12.1.2. Kauba tagastamise osas peab Ostja teavitama Müüjat e-posti teel. posti teel aadressile uzzakymai@fitsport.lt, peab sõnumis olema märgitud tagastatav kaup ja tagastamise põhjus 14 päeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast

12.1.3. Nii veebist kui ka füüsilisest poest ostetud defektiga kauba asendamine või raha tagastamine: kui kauba tagastamise põhjuseks on vale kvaliteet (nt rikutud pakend, aegunud kaup vms) või saite vale toote, mille tellisite, kohustume omal kulul asendama valed kvaliteetse toote hea kvaliteediga toote vastu või tagastama toote eest tasutud raha ja katma tekkinud transpordikulud. Ebasobiva kvaliteediga kaubad vahetatakse või tagastatakse Leedu Vabariigi valitsuse 11.06.2001 otsusega nr 1 kinnitatud jaekaubanduse reeglite kohaselt. 697 punkt 18 sätestab, et ebasobiv kaup vahetatakse sobiva kauba vastu, vahetatakse või tagastatakse tsiviilseadustiku artiklis 6.363 sätestatud juhtudel ja tingimustel.

12.1.4. Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine

12.1.5. Internetist ostes tagastatakse kaup tsiviilseadustiku artiklis 6.363 sätestatud juhtudel ja tingimustel.

12.1.6. Kauba internetist ostes tuleb kaup tagastada Müüja poolt Ostjale saadetud kauba tagastamist kinnitavas e-kirjas märgitud aadressile.

12.1.7. Kui tagastatud kaup saadetakse mõnesse teise postiautomaati või Leedu postkontorisse, siis see meieni ei jõua, sest meil pole kedagi, kes ringi jookseks ja erinevatest kohtadest pakke kokku korjaks.

12.1.8. Füüsilisest kauplusest ostes saab toodet tagastada või ümber vahetada ainult valitsuse 11-06-2001 otsusega. 697 vastavalt kinnitatud jaekaubanduseeskirjale.

12.2.9. Mõlemal juhul maksate kauba tagastamise kulud Teie ise, see kehtib ainult sobiva kvaliteediga kauba kohta, kui ühel või teisel ainult Teile teadaoleval põhjusel arvate, et kaup Teile ei meeldi ja soovite seda tagastada. Kui ostsite kauba meie füüsilisest poest, saate selle poodi tagasi tuua ja raha tagasi saada. Kui toode ostetakse eemalt, siis laekub raha oma pangakontole tagasi 1-7 tööpäeva jooksul. Kui kaup osteti eemalt, kuid tagastasite selle füüsilises poes, tagastatakse kauba eest raha siiski pangaülekandega.

12.2. Neid tingimusi tuleb järgida kauba tagastamisel

12.2.1. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis korralikus pakendis (see punkt kehtib ka defektse kauba tagastamisel, välja arvatud juhul, kui tagastatakse defektiga kosmeetika- või parfümeeriakaup);

12.2.2. Toode peab olema ostja poolt kahjustamata

12.2.3. Toode ei tohi olla kaotanud oma kaubanduslikku välimust (sildid terved, kaitsekile maha rebimata jne) (see punkt kehtib mõlemal juhul, ka defektse toote tagastamisel)

12.2.4. Tagastatav kaup peab olema samas pakendis, milles Ostja sai

13. Vastutus

13.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab ebaõiged või ebatäpsed isikuandmed, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal tekib õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist.

13.2. Ostja vastutab elektroonilise poe fitsport.lt abil tehtud toimingute eest.

13.3. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete säilitamise ja/või edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui fitsport.lt pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Ostja sisselogimisandmete abil veebipoega ühenduse loonud, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

13.4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, kuigi talle oli selline võimalus antud.

13.5. Kui Müüja elektrooniline pood fitsport.lt sisaldab linke teiste kolmandate isikute veebilehtedele, ei garanteeri Müüja, et nendele linkidele klõpsates kuvatav teave on õige, täielik või täpne. Kolmandad osapooled vastutavad kolmandate isikute esitatud teabe sisu, õigsuse, täielikkuse ja täpsuse eest. Müüja ei ole kohustatud kontrollima edastatud või salvestatud välist teavet ega tuvastama ebaseaduslikke toiminguid.

13.6. Kohustuste täitmata jätmisest või ostutellimuse mittenõuetekohasest täitmisest tuleneva kahju korral hüvitab süüdlane teisele poolele tekkinud otsesed kahjud.

14. Teabevahetus

14.1. Müüja saadab kõik teated vastavalt reeglite punktile 3.2. lõikes 1 sätestatud korras Ostja poolt antud e-posti aadressile.

14.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused Müüja veebipoe jaotises „Kontaktid“ toodud sidevahendeid kasutades.

15. Lõppsätted

15.1. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.

15.2. Käesolevate reeglite alusel tekkivaid suhteid reguleerib Leedu Vabariigi seadus.

15.3. Kõik käesolevate reeglite täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul ei ole võimalik kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

Taotluse/kaebuse meie e-poest ostetud toote või teenuse kohta saate esitada Tarbijaõiguste Kaitse Talitusele (Vilniaus g. 25 01402 Vilnius) e-posti aadressil tarnyba@vvtat.lt telefon nr 852626751, faks. 852791466, veebilehel www.vvtat.lt , samuti tarbijaõiguste kaitse talituse territoriaalsetele osakondadele maakondades - või täita taotlusvorm EGS platvormil. http://ec.europa.eu/odr/